PL / Born in 1987 in Poznań. Master of Arts, a graduate of the University of Arts in Poznań. An artist who avoids unambiguous classification. Balancing between design and art, he also implements projects in the field of street-art, painting, design, architecture, graphics and digital art. In his works, he combines the media and ways of expressing his own creative vision. An interest in the body as an energy object and its relationship with the environment is one of the main themes of his diverse work. Many of his works focus on presenting dynamic compositions that are interpretations and attempts to represent matter, energy and motion. An apparently static medium, which is an image, becomes a carrier of strength and ideas through the use of color and compositions that create a feeling of interpenetration of worlds and dimensions.

PL/ Urodzony w 1987 roku w Poznaniu. Magister Sztuki, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Twórcą unikającym jednoznacznej klasyfikacji. Balansując pomiędzy designem i sztuką realizuje jednocześnie projekty z zakresu street-art’u, malarstwa, wzornictwa, architektury, grafiki oraz digital art’u. W swoich pracach łączy media i sposoby wyrazu własnej wizji twórczej. Zainteresowanie ciałem jako obiekt energetyczny i jego relacja z otoczeniem to jeden z głównych wątków jego zróźnicowanej twórczości. Wiele jego dzieł skupia się na przedstawieniu dynamicznych kompozycj będących interpretacją i usiłowaniem przedstawienia materii, energii i ruchu. Pozornie statyczne medium, którym jest obraz staje się nośnikiem siły i idei poprzez użycie koloru i kompozycji powodujących odczucia przenikania się światów i wymiarów.

Solo exibitions:

2022 | „Dust” | Zacnie Gallery | Poznań, Poland

2021 | „Sketch girls” | Szkolna House | Poznań, Poland

2020 | „Wynurzenie” | Peryskop Gallery | Poznań, Poland

2016 | „Constructures” | Oficyna Gallery | Poznań, Poland

Group exhibitions:

2022 | „Chmura” | City Gallery | Częstochowa, Poland

2021 | „Zacni przyjaciele” | Zacnie Gallery | Poznań, Poland

2020 | „Dumin / Zdano / Pilch” | Pyramida Gallery | Poznań, Poland

2015 | „Zbiory” | Trochę kultury | Poznań, Poland

2015 | „Zostajemy” | Rozbrat | Poznań, Poland

dumin@dumin.eu